Πες μου το όνομα σου να σου πω πώς σε λένε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πες μου το όνομα σου να σου πω πώς σε λένε.

σημαίνει πως:
Φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα που ήταν ολοφάνερο.