Περσινά ξυνά σταφύλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Περσινά ξυνά σταφύλια.

λέγεται :
Για πράγματα παράκαιρα που δεν έχουν πια χρησιμότητα.