Περπατεί με την ψυχή στο στομα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περπατεί με την ψυχή στο στομα.

λέγεται :
Για κάποιον που κινδυνεύει.
ομοίως:
Περπατεί με τα κόλυβα στο ζωνάρι.