Περπατεί με την ψυχή στο στομα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περπατεί με την ψυχή στο στομα.

λέγεται :
Για κάποιον που κινδυνεύει.
ομοίως:
Περπατεί με τα κόλυβα στο ζωνάρι.