Περπατεί ίσια σαν τον κάβουρα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ

Περπατεί ίσια σαν τον κάβουρα.

λέγεται :
Για ανθρώπους περίεργους και δύστροπους.
αρχαιοελληνικά:
Καράβου βάδισμα μιμείται.