Περπατεί ίσια σαν τον κάβουρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ

Περπατεί ίσια σαν τον κάβουρα.

λέγεται :
Για ανθρώπους περίεργους και δύστροπους.
αρχαιοελληνικά:
Καράβου βάδισμα μιμείται.