Παίρνε ό,τι μπορείς και φύλαγε ό,τι έχεις. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Παίρνε ό,τι μπορείς και φύλαγε ό,τι έχεις.

δηλώνει πως :
Πρέπει να αυξάνεις την περιουσία σου.