Πέρνα τον καιρό καθώς έρχεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ

Πέρνα τον καιρό καθώς έρχεται.

δηλαδή:
Να αποδέχεσαι τα πράγματα και να τα ζεις όπως έρχονται.