Πέρνα τον καιρό καθώς έρχεται. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΠΟΔΟΧΗ

Πέρνα τον καιρό καθώς έρχεται.

δηλαδή:
Να αποδέχεσαι τα πράγματα και να τα ζεις όπως έρχονται.