Περισσότερο ο καπνός παρά το ψητό. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Περισσότερο ο καπνός παρά το ψητό.

λέγεται :
Για περιπτώσεις που το περιττό και άχρηστο είναι πολύ περισσότερο από το χρήσιμο. Ή όταν ο απαραίτητος κόπος υπερβολικός πολύς για μικρό κέρδος.