Περισσότερο ο καπνός παρά το ψητό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Περισσότερο ο καπνός παρά το ψητό.

λέγεται :
Για περιπτώσεις που το περιττό και άχρηστο είναι πολύ περισσότερο από το χρήσιμο.