Περισσότερο ζουν οι φοβερισμένοι παρά οι αφοβέριστοι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΠΕΙΛΗ

Περισσότερο ζουν οι φοβερισμένοι παρά οι αφοβέριστοι.

εννοεί πως:
Αυτοί που απειλούν, σπάνια πραγματοποιούν τις απειλές τους, ενώ άλλοι΄, χωρίς προειδοποίηση κάνουν το κακο.