Καλύτερα βλέπουν τέσσερα μάτια παρά δύο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Καλύτερα βλέπουν τέσσερα μάτια παρά δύο.

δηλώνει :
Την αξία της συνεργασίας για την επίτευξη κάποιου στόχου.