Κάλλια πλούσιου δούλος παρά φτωχού παιδί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Κάλλια πλούσιου δούλος παρά φτωχού παιδί.

δηλώνει πως :
Τα παιδιά των φτωχών περνάνε πιο δύσκολα κι από τους δούλους των πλουσίων.