Μη βλέπεις το τι κάνω, αλλά άκουε τι λέγω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Μη βλέπεις το τι κάνω, αλλά άκουε τι λέγω.

λέγεται :
Για άνθρωπο ανακόλουθο σε αυτά που λέει και κάνει, για κάποιον που κηρύσσει ηθκές αρχές αλλά δεν θέλει να τις ακολουθεί κιόλας.