Για τον πόνο του βοδιού, γλείφει ο λύκος τον ζυγό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΛΟΠΙΑΣΜΑ

Για τον πόνο του βοδιού, γλείφει ο λύκος τον ζυγό.

δηλώνει :
Για να πετύχούμε κάτι ξεπέφτουμε και καλοπιάνουμε όσους μπορούμε.