Μοιρασμένο φαγί, αναπαυμένη κοιλιά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΜΑ

Μοιρασμένο φαγί, αναπαυμένη κοιλιά.

δηλώνει πως:
Όταν έχει γίνει μοιρασιά και δεν υπάρχουν διεκδικήσεις και φιλονοικίες, ο άνθρωπος είναι ήρεμος.