Μισοκουρεμένη ουρά, του γαιδάρου πεθερά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Μισοκουρεμένη ουρά, του γαιδάρου πεθερά.

λέγεται:
Για ανθρώπους που συμφωνούν μεταξύ τους.