Όποιος αέρα κυνηγά, αέρας τονε παίρνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Όποιος αέρα κυνηγά, αέρας τονε παίρνει.

σημαίνει πως:
Κάποιος ματαιοπονεί, βάζει αδύνατους στόχους και στο τέλος δεν μπορεί παρά να αποτύχει.