Έχεις φλουριά, έχεις θωριά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Έχεις φλουριά, έχεις θωριά.

δηλώνει πως :
Όποιος έχει χρήματα, έχεις και δύναμη.