Η φιλία αναγεννημένη, μοιάζει με σούπα ζεσταμένη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Η φιλία αναγεννημένη, μοιάζει με σούπα ζεσταμένη.

δηλώνει πως :
Όταν χαλάσει μια φιλία, ποτέ δεν θα ξαναγίνει όπως πριν.