Η φιλία με το καντάρι κι η πραμάτεια με το μασχάλι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Η φιλία με το καντάρι κι η πραμάτεια με το μασχάλι.

λέγεται:
Για περιπτώσεις ιδιοτελών φίλων, που κοιτάνε πάνω από όλα το συμφέρον τους.