Λείπει ο γάτος και χορεύουν τα ποντικια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΙΑ

Λείπει ο γάτος και χορεύουν τα ποντικια.

δηλώνει πως :
Συχνά, όταν λείπει ο υπεύθυνος κάποιου έργου, οι υπόλοιποι βρίσκουν ευκαιρία να είναι απείθαρχοι.