Λέγε την αλήθεια να έχεις τον Θεό βοήθεια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ

Λέγε την αλήθεια να έχεις τον Θεό βοήθεια.

δηλώνει :
Τη μεγάλη σημασία της αλήθειας στην ζωή του ανθρώπου.