Τρέχα γύρευε και Νικολό καρτέρει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Τρέχα γύρευε και Νικολό καρτέρει.

λέγεται:
Για περιπτώσεις υπόσχεσης που αναφέρεται σε χρόνο αόριστο και μακρινό με συνέπεια να είναι αμφίβολο αν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Επισης για περιπτώσεις που χρειάζεται επίπονη έρευνα κι υπομονή για την επίτευξη κάποιου αμφίβολου στόχου.