Τρέχα γύρευε και Νικολό καρτέρει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Τρέχα γύρευε και Νικολό καρτέρει.

λέγεται:
Για περιπτώσεις που χρειάζεται έρευνα κι υπομονή για την επίτευξη κάποιου στόχου.