Λαλεί λίγα με τους άλλους και πολλά με τον ευατό του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΟΜΙΛΙΑ

Λαλεί λίγα με τους άλλους και πολλά με τον ευατό του.

λέγεται:
Για ανθρώπους εσωστρεφείς και απομονωμένους.