Λαλεί η κοιλιά του λύρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΙΝΑ

Λαλεί η κοιλιά του λύρα.

σημαίνει :
Είναι πειμασμένος.
ομοίως:
Παίζει η κοιλιά του ταμπούρλο.