Λαλεί η κοιλιά του λύρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΕΙΝΑ

Λαλεί η κοιλιά του λύρα.

σημαίνει :
Είναι πειμασμένος.
ομοίως:
Παίζει η κοιλιά του ταμπούρλο.