Λάδι από την κορυφή, κρασί απο τη μέση και μέλι απο τον πάτον, πάντα σου ν' αγοράζεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Λάδι από την κορυφή, κρασί απο τη μέση και μέλι απο τον πάτον, πάντα σου ν' αγοράζεις.

λέγεται:
Ως συμβουλή.Και για επιτυχημένες προβλέψεις.