Λαγό στο δρόμο απάντησε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Λαγό στο δρόμο απάντησε.

λέγεται:
Για περιπτώσεις κακοτυχίας, καθώς ο λαγός θεωρούνταν κακός οιωνός.
αρχαιοελληνικά:
Φανείς ο Λαγώος δυστυχείς ποιεί τρίβους.