Δεν έχει στον ήλιο μοίρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Δεν έχει στον ήλιο μοίρα.

λέγεται:
Για κάποιον πολύ φτωχό.