Δεν έφαγε ακόμη την προίκα του. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δεν έφαγε ακόμη την προίκα του.

λέγεται:
Για άνθρωπο άπειρο και αμαθή, που δεν έχει περάσει δυσκολίες.