Δεν είχαμε τσιμπλομάτα και θέλαμε και μαυρομάτα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Δεν είχαμε τσιμπλομάτα και θέλαμε και μαυρομάτα.

λέγεται:
Για κάποιον που δεν μπορεί να πετύχει τα βασικά και προσπαθεί για τα παραπάνω, με αποτέλεσμα να αποτύχει.