Δεν είναι τάβλα που να μην έχει το ρόζο της.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Δεν είναι τάβλα που να μην έχει το ρόζο της.

δηλώνει πως :
Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κανένα ελάττωμα.