Δεν είναι για τα δόντια του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Δεν είναι για τα δόντια του.

δηλώνεται πως:
Κάποιος δεν είναι ικανός να απολαύσει αυτό που επιθυμεί.
ομοίως:
Δεν είναι για τα μούτρα του.