Υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος.

λέγεται:
Για περιπτώσεις που αν κάποιος παρακούσει τις εντολές θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο.