Τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε πέντε έξι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε πέντε έξι.

σημαίνει :
Την εκμετάλλευση των ευνοϊκών συγκυριών όσο γίνεται περισσότερο.