Περίσσοτερες είναι οι μέρες παρά τα λουκάνικα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περίσσοτερες είναι οι μέρες παρά τα λουκάνικα.

σημαίνει πως:
Υπάρχει ανάγκη να γίνει οικονομία γιατί οι προμήθειες ή τα χρήματα δεν φτάνουν