Πέντε μήνες καλοκαίρι, να 'ταν να θερίζαμε. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΕΡΙΣΜΟΣ

Πέντε μήνες καλοκαίρι, να 'ταν να θερίζαμε.

λέγεται:
Ως ευχή, να ήταν μεγαλύτερος ο καιρός του θερισμού και να πέρναμε περισσότερες καρπούς