Πέντε βόδια, τρία ζευγάρια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΟΗΤΟΣ

Πέντε βόδια, τρία ζευγάρια.

λέγεται:
Για ανθρώπους ανόητους και αμαθείς, που δεν μπορούν να κάνουν ούτε στοιχειώδεις πράξεις.