Πάρτου το τυρί να λησμονήσει το ψωμί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣΠάρτου το τυρί να λησμονήσει το ψωμί.

: