Παρ' τον ένα και χτύπα τον στον άλλον.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Παρ' τον ένα και χτύπα τον στον άλλον.

λέγεται:
Για ανθρώπους που είναι παρόμοιου κακού χαρακτήρα.