Παροιμία το όνομα του, έγινε στον μαχαλά του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Παροιμία το όνομα του, έγινε στον μαχαλά του.

λέγεται:
Για άνθρωπο με πολύ καλή φήμη που είναι πασίγνωστος στην γειτονιά του και τον φέρνουν ως παράδειγμα.