Πάρα φίλο δολερό, έχε φανερό εχθρό. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΧΘΡΟΣ

Πάρα φίλο δολερό, έχε φανερό εχθρό.

επειδή:
Από τον φανερό εχθρό μπορείς να προφυλαχτείς ενώ ο φίλος μπορεί να σε πιάσει στον ύπνο.