Μαθαίνεις από τον τρελό και από το μεθυσμένο, όσα δεν μπορείς να μάθεις από τον φρόνιμο κι από οτν άριστο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ

Μαθαίνεις από τον τρελό και από το μεθυσμένο, όσα δεν μπορείς να μάθεις από τον φρόνιμο κι από οτν άριστο.

δηλώνει πως:
Επειδή ο τρελός κι μεθυσμένος δεν επεξεργάζονται αυτά που λένε, μπορούν να σου πουν πράγματα που οι άλλοι κρύβουν.