Ετούρκεψε ο Σουλτάνος;

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΝΕΟ

Ετούρκεψε ο Σουλτάνος;

λέγεται:
Για κάτι πασίγνωστο και αυτονόητο που παρουσιάζεται σαν μεγάλο νέο.