Καλύτερα προίκα σε κτήματα παρά σε φορέματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Καλύτερα προίκα σε κτήματα παρά σε φορέματα.

σημαίνει πως:
Είναι προτιμότερη η ακίνητη περιουσία που δεν μπορεί να φθαρεί.