Καλά τρέχεις, όμως έξω από τον δρόμο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Καλά τρέχεις, όμως έξω από τον δρόμο.

λέγεται:
Για κάποιον που προσπαθεί αλλά κάνοντας λάθη.