Κακή δουλειά τα λίγα σπίτια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κακή δουλειά τα λίγα σπίτια.

λέγεται :
Για αδύναμους, απομονωμένους ανθρώπους που δεν ανήκουν σε κάποια ισχυρή ομάδα κι είναι δύσκολο να αμυνθούν σε περίπτωση κινδύνου.