Καινούργια μέρα, καινούργια λόγια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Καινούργια μέρα, καινούργια λόγια.

λέγεται :
Για κάποιον που δεν κρατά τις υποσχέσεις του, που την επομένη αλλάζει αυτά που έλεγε.