Κι εγώ καλοπαντρεύτηκα κι όπου με επήρε ας κλαίει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Κι εγώ καλοπαντρεύτηκα κι όπου με επήρε ας κλαίει.

λέγεται:
Για κάποιον που αναγνωρίζει τα ελαττώματα του.