Άξιος στο φαί και γρήγορος στον ύπνο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Άξιος στο φαί και γρήγορος στον ύπνο.

λέγεται :
Για άνθρωπο μαλθακό και τρυφηλό που νοιάζεται μόνο για διασκεδάσεις.