Απ' αυτά που λες κυρά μου, χορτασμένη είν' η κοιλιά μου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Απ' αυτά που λες κυρά μου, χορτασμένη είν' η κοιλιά μου.

λέγεται :
Για περιπτώσεις υποσχέσεων που δύσκολα πραγματοποιούνται.