Αν έχεις κάτω Θεό, έχεις και πάνω Θεό. Δεν έχεις κάτω Θεό, δεν έχεις και πάνω Θεό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Αν έχεις κάτω Θεό, έχεις και πάνω Θεό. Δεν έχεις κάτω Θεό, δεν έχεις και πάνω Θεό.

δηλώνει πως:
Αν κανείς είναι τακτοποιημένος τότε έχει και την τύχη με το μέρος του.