Όπως ήθελε ο φτωχός, έτσι γύρισε ο τροχός.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Όπως ήθελε ο φτωχός, έτσι γύρισε ο τροχός.

λέγεται :
Για πετιπτώσεις που τα πράγαμτα εξελίσσονται όπως εποθυμούσαμε.